Available courses

Bu ders içerisinde öğretmen adayları geliştirdikleri öğretim içeriklerini ve etkinliklerini diğer gruplarla paylaşarak diğer gruplardan ve eğiticlerden geribildirimler alacaklardır.Alınan geri bildirimlere göre son haline getirilecek etkinlikler e-kitap haline getirilecektir.

Bu ders içerisinde öğretmen adayları üçer kişilik gruplar halinde çalışarak, kendi disiplenlerinin katkısını sunacakları disiplinlerarası etkinlikler geliştireceklerdir. Bu süreçte tüm eğitimciler grupları gezerek mentörlük yapacaktır.

SABAH:

Bu ders içerisinde kuramlsa olarak model kullanımı ve matematiksel modelleme konuları tartışılacaktır. Örnek problemler ile modelleme problemlerinin özellikleri keşfedilecektir.

ÖĞLEDEN SONRA:

Kapsamlı bir matematiksel modelleme probleminin farklı dijital araçlar (excel, scratch, geogebra vb) ile çözülmesi sağlanacaktır, bu süreçte bilgi işlemsel düşünme becerisi adımlarının da farkındalığı oluşturulacakatır.

SABAH:

Bu ders içerisinde öncelikle sorgulamaya dayalı öğretimin kuramsal temelleri ve sınıf içi örnek etkinlikleri ele alınacaktır. Öğretmen adayları ile örnek durumlar tartışalarak bu konuda uygulama yapabilmeleri için tecrübe kazanmaları sağlanacaktır.

ÖĞLEDEN SONRA:

Bu derste öncelikle Algodoo programının tekmnik kullanımında bahsedilecek ve ardından öğretmen adaylarının bir önceki derste edindikleri tecrübelerini kullanılacakları  sorgulamaya dayalı öğrenme materyali hazırlamaları sağlanacaktır.

Bu ders içerisinde bilgi işlem yöntemleri ile desteklenen bir problem çözme yaklaşımı olan Bilgi İşlemsel Düşünmenin disiplinlerarası yaklaşımdaki yeri, önemi ve kullanım örneklerine yer verilecektir.

Bu ders içerisinde öğretmen adayları grup halinde seçtikleri bir sürdülebilir kalkınma amacı doğrultusunda bir gerçek yaşam problemi belirleyecekler ve bu problemi SageModeler uygulamasını kullanarak disiplinlerarası bir etkinlik tasarımına dönüştüreceklerdir. 

SABAH:

Bu ders içerisinde öğretmen adaylarının, BİT’in konu alanlarına ve disiplinlenlerarası entegrasyonuna ilişkin kavramlar hakkında anlayış kazanmaları sağlanacaktır.

ÖĞLEDEN SONRA:

Bu ders içerisinde örnek öğrenme ve öğretme senaryoları üzerinde işbirlikli çalışarak bu senaryoları teknolojinin tek disiplin ve disiplinlerarası entegrasyonu bağlamında değerlendirmeleri ve kendi öğretmenlik uygulamalarından hareketle BİT entegrasyonu konusunda grup olarak bir dijital hikâye hazırlamaları istenecektir.